Almek A/S

Kraby Næringspark
2850 LENA Norge

Org. nr: 985203792 MVA

Besøksadresse:
Industrivegen 28
Kraby Næringspark, 2850 Lena
Klikk for kart.
Telefon: 611 60 975
Faks: 611 60 801
Mail: post@almek.no
  • Leif Bekkelund
  • Verkstedformann
  • Mobil: 932 19 225
  • Email: leif@almek.no